ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία νέων μεγάλων παραγωγικών μονάδων που θα μειώσουν τα μη παραγωγικά κόστη, θα προσελκύσουν επενδύσεις εντός των Πάρκων, θα βελτιώσουν…
Read More...

GPP4 Growth

Συνυπογράψαμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του έργου GPP4 Growth με σκοπό τη βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την Πράσινη Ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.
Read More...

ΑΝΕΡΓΙΑ

Συμβάλλαμε στη μείωση της ανεργίας κατά 13,7 % μέσα στη τελευταία τετραετία, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 9,5 %, επίδοση που είναι η τρίτη καλύτερη στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας.
Read More...

EXTRA SMEs

Υπογράψαμε Σχέδιο Δράσης με το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του έργου EXTRA SMEs με σκοπό την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την επέκταση των αγροτικών και παράκτιων ΜμΕ του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών.
Read More...

CCRE-S3

Προχωρήσαμε στη δημιουργία Πολιτιστικού και Δημιουργικού Περιφερειακού Οικοσυστήματος (CCRE-S3) με σκοπό την ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και την παροχή νέων ευκαιριών στις τοπικές επιχειρήσεις.
Read More...

NATTOUR

Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «NatTour» για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Bike Friendly» για την ανάδειξη του ποδηλατικού αθλητισμού και τουρισμού.
Read More...

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αχαΐας και Ηλείας μέσα από το πρόγραμμα «Προώθηση οίνων ποιότητας ΠΔΕ σε τρίτες χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)» με στόχο την υποστήριξη των τοπικών οινοποιητικών…
Read More...

COOFHEA 2

Εξασφαλίσαμε μέσω του ευρωπαϊκού έργου COOFHEA 2, χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας.
Read More...

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Ανατρέψαμε τη κατεδάφιση του αλιευτικού καταφυγίου «Κρυονερίου» ενώ προχωρήσαμε στη διαδικασία  νομιμοποίησης, παραχώρησης και απόδοσης της συγκεκριμένης έκτασης  στην τοπική κοινωνία.
Read More...

ΣΕΑΔΕ

Διευρύναμε αριθμητικά και ουσιαστικά τα μέλη που απαρτίζουν το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» πραγματοποιώντας ανελλιπώς μηνιαίες Συνεδριάσεις σε όλες τις περιοχές των τριών Περιφερειακών…
Read More...