GPP4 Growth

Συνυπογράψαμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του έργου GPP4
Growth με σκοπό τη βελτίωση και εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την οικολογική
καινοτομία και την Πράσινη Ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.