Σύντομο Βιογραφικό

Φωκίων Ζαΐμης: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας

Μέτοχος, Ιδρυτικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας Ακρόπολις Α.Ε.Β.Ε.Π.Ε. (2000 – 2002).
Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ 1995-2000).
Υπήρξε επικεφαλής του τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της DRM International S.A (1998).
Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Μηχανοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ).
Επικεφαλής του φακέλου επιτυχούς διεκδίκησης του Παγκόσμιου Συνεδρίου «WORLD CONGRESS on Information Technology Athens 2004». Διαχείριση σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (PHARE, TACIS, RETEX, EΠΕΤ, LEONARDO, INTERREG, N.ΒΕΠΕ κλπ).
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR.
Ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ)
Πρόεδρος Εκδόσεων Κερπινη