ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα με
σκοπό τη δημιουργία νέων μεγάλων παραγωγικών μονάδων που θα μειώσουν τα μη
παραγωγικά κόστη, θα προσελκύσουν επενδύσεις εντός των Πάρκων, θα βελτιώσουν την
περιβαλλοντική λειτουργία και θα στηρίξουν τη βιομηχανική παραγωγή και την οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής.