ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, με συνολικό προϋπολογισμό 22.630.000
ευρώ, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό σύμβαση για Χιονοδρομικό Κέντρο στην
Ελλάδα.