ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1) Ζωντανέψαμε το όραμα που πάγωσε πριν 10 χρόνια για την κατασκευή αγωγού υψηλής
πίεσης φυσικού αερίου προς την Πάτρα, με συνολικό προϋπολογισμό 85 εκατ. ευρώ. Το έργο
αποτελείται από αγωγό υψηλής πίεσης, διαμέτρου 16’’ και μήκους 140χλμ περίπου, ο οποίος
θα ξεκινά από κατάλληλο σημείο της Μεγαλόπολης και θα καταλήγει σε δύο μετρητικούς και
ρυθμιστικούς σταθμούς, έναν για την πόλη της Πάτρας και ένα για την Βιομηχανική Περιοχή
της Πάτρας.
2) Καταφέραμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» τη κατασκευή δικτύου
μέσης και χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 208χλμ και ενός σταθμού μέτρησης και ρύθμισης
πίεσης για την τροφοδότηση της πόλης της Πάτρας. Η τροφοδότηση των δικτύων διανομής θα
πραγματοποιηθεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο, ειδικότερα για τις πόλεις του Αγρινίου και
του Πύργου η τροφοδότηση θα γίνεται απευθείας από την έξοδο των δεξαμενών.
«Πρόκειται για ένα καύσιμο που διευκολύνει τη λειτουργία συστημάτων θέρμανσης και
βοηθάει ιδιαίτερα την επιχειρηματικότητα και τις παραγωγικές μονάδες. Οι επιχειρήσεις
περιοχής θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να μπορούν με ίσους όρους να
ανταγωνίζονται άλλες επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας»