ΣΕΑΔΕ

Διευρύναμε αριθμητικά και ουσιαστικά τα μέλη που απαρτίζουν το δίκτυο «Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» πραγματοποιώντας ανελλιπώς μηνιαίες
Συνεδριάσεις σε όλες τις περιοχές των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων.