ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Ανατρέψαμε τη κατεδάφιση του αλιευτικού καταφυγίου «Κρυονερίου» ενώ προχωρήσαμε στη
διαδικασία  νομιμοποίησης, παραχώρησης και απόδοσης της συγκεκριμένης έκτασης  στην
τοπική κοινωνία.