ΚΑΛΟ

Στηρίξαμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα με πράξεις, εξασφαλίζοντας την αύξηση του αρχικού
προϋπολογισμού από 2 σε 3,38 εκατ. Ευρώ για την ενίσχυση 45 υφιστάμενων και υπό σύσταση
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα.