ΕΠΙΤΑΛΙΟ

Καταφέραμε έπειτα από μια σειρά ενεργειών της ΠΔΕ να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στο χώρο του πρώην Κρατικού
Αερολιμένα Επιταλίου.