ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Δουλέψαμε ομαδικά για την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγ. Βασιλείου μήκους
περίπου 2,5 χλμ, συνολικού προϋπολογισμού 9.650.000 ευρώ. Για την υλοποίηση του έργου η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Πατρέων για την
αναδιαμόρφωση της παραλιακής ζώνης μέσω της αποκατάστασης των ζημιών , τη κατασκευή
αντιδιαβρωτικών έργων και την ανάπλαση της περιοχής.